Tikkurila Optiva 20 Półmat lateksowa farba do ścian

Farba lateksowa do ścian i sufitów

Do wyboru ponad 13 tys. kolorów z mieszalnika!

Uwaga! Cena dotyczy samej bazy farby - bez barwienia. 
Baza (A lub C) w zależności od wyboru koloru po konsultacji ze sprzedawcą.

Tikkurila Optiva 20 Półmat lateksowa farba do ścian

Farba lateksowa do ścian i sufitów

Do wyboru ponad 13 tys. kolorów z mieszalnika!

Uwaga! Cena dotyczy samej bazy farby - bez barwienia. 
Baza (A lub C) w zależności od wyboru koloru po konsultacji ze sprzedawcą.

39,90 zł
Brutto
Dostępny produkt z innymi opcjami

 • Wysyłka w 24h
 • Darmowa dostawa od 500 zł
 • Kup na raty
 • 14 dni na zwrot
 • Bezpieczne pakowanie

Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni. Gwarantuje piękne, półmatowe, jednolite wykończenie. Farba szczególnie funkcjonalna w pomieszczeniach typu łazienki, kuchnie oraz w miejscach narażonych na zwiększone zabrudzenie, np. w korytarzach.  Paleta barw to ponad 13 000 propozycji.

Zastosowanie:

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia (szpitale, szkoły, przedszkola) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, dekoracyjne malowanie podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań. Szczególnie zalecana do malowania powierzchni przeznaczonych do częstego mycia, narażonych na zabrudzenia lub kontakt z wilgocią: kuchni, łazienek, pralni, klatek schodowych itp.


Przydatne informacje:

 • Technologia enkapsulacji:

- Bardzo dobra siła krycia farby.

- Podwyższona odporność na niektóre plamy i zabrudzenia typu: majonez, pryprawa w płynie Maggi, sos czekoladowy, masło, piwo, olej.

- Zwiększona odporność powłoki na brud i kurz.

- Zmniejszony efekt solny (zmniejsza efekt migracji soli w starych budynkach, kościołach, muzeach itp.).

 • Optymalny i trwały efekt:

- Jednorodna i łatwa do uzyskania struktura powłoki.

- Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (PN-EN 13300).

- Trwałość koloru w czasie. 

- Piękne, półmatowe wykończenie.

- Innowacyjny system barwienia „Avatint”.

- Efekt końcowy o jednolitym połysku.

 • Dla zdrowia i środowiska:

- Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych: zero LZO.

- Ekologiczna receptura i najwyższa jakość potwierdzone certyfikatem Ecolabel.

- Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

- Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem parlamentu europejskiego REACH, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska. 

- Farba spełnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie certyfikacji BREEAM International, z wyłączeniem pomieszczeń narażonych na zwiększoną wilgotność.

- Klasa A+ ze względu na niską emisyjność z powłoki zgodnie z normami francuskimi.

- Produkt spełnia wymagania LEED v4 „EQ Credit: Low Emitting Materials” zarówno w zakresie zawartości lotnych związków organicznych, jak i w zakresie emisji z powłoki wg metod akceptowanych dla inwestycji realizowanych poza USA. 

- Farba spełnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki Komitet ds. zdrowotnej oceny wyrobów budowlanych (AgBB), a także spełnia wymagania znajdujące się w projekcie belgijskiego dekretu królewskiego ustanawiającego limity emisyjne dla materiałów budowlanych stosowanych wewnątrz. 

- Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkcji.

 • Łatwa aplikacja:

- Niekapiąca formuła.

- Bardzo dobra przyczepność do podłoża.

- Łatwe rozprowadzanie farby.

- Optymalny czas schnięcia.


Wielkość opakowań:

0,9l, 2,7l, 9l

Wydajność:

Do 16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

Kolory:

Kolory z karty kolorów Tikkurila Symphony, NCS, RAL. Paleta barw ponad 13 000 odcieni.

Dane techniczne:

 • Baza:

A i C

 • Zawartość części stałych:

Baza A – ok. 50% (w zależności od koloru)

Baza C – ok. 42% (w zależności od koloru)

 • Gęstość:

Baza A – ok. 1,3 g/cm3

Baza C – ok. 1,15 g/cm3 (w zależności od koloru)

 • Stopień połysku:

Półmat [20] wg PN-EN 13300.

Farba daje półmatowe wykończenie powierzchni, podłoże musi być dobrze przygotowane; bez niedociągnięć.

 • Odporność na ścieranie:

Najwyższa – klasa 1 według najnowszej normy PN-EN 13300:2002P. PN-EN ISO 11998: 2007P. W przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych detergentów myjących.

 • Odporność na naświetlanie:

Test odporności na naświetlanie lampami bakteriobójczymi UVC: wygląd powłoki i barwa nie ulegają zmianie po 8-godzinnym naświetlaniu.

 • Przechowywanie:

W fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

 • Termin ważności:

3 lata od daty produkcji.

 • Spoiwo:

Dyspersja akrylowa.

 • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/a. Produkt zawiera minimalne ilości LZO - poniżej 1,5 g/l - poniżej obowiązującej normy.
Od 2010 r. dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30 g/l.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie niemalowane: W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować gładzią szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu zastosować gładź szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Tynki maszynowe z widoczną błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować i oczyścić z pyłu. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem należy usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki, a całą powierzchnię zmyć i odtłuścić, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Farby o połysku satynowym, półmatowym, półpołysku i połysku zmatowić w całości przed ostatecznym odpyleniem. Do matowienia użyć papieru o uziarnieniu 150-200. Całość podłoża zagruntować farbą Tikkurila Optiva Primer. Czynność gruntowania może zostać pominięta jedynie pod warunkiem doskonałego zachowania istniejącej powłoki malarskiej (producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą ocenę stanu faktycznego podłoża).

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: Farbę wapienną lub klejową dokładnie usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer. W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować impregnatem Tikkurila Suprabilit.

UWAGA: Należy sprawdzić, czy zastosowana gładź/masa szpachlowa jest mocnym i stabilnym podłożem: jeśli po lekkim przetarciu ręką szpachlówka „sypie się” lub pozostawia na dłoni ślad pyłu, oznacza to, że podłoże jest sypkie i należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Wałek, pędzel, natrysk.

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Malowanie:

Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.
Bezpośrednio przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Nałożyć 2 warstwy Tikkurila Optiva Semi Matt [20].

Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw. W przypadku stosowania kolorów, oznaczonych w systemie barwienia jako słabo kryjące (LH) oraz intensywnych kolorów z bazy C konieczne jest użycie farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer, zabarwionej na kolor zbliżony do farby nawierzchniowej.

Taśmę malarską odkleić natychmiast po zakończeniu malowania, zanim farba wyschnie.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 4 godziny. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił min. 6 godzin.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C, chroniąc przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.


Sprawdź co mówią o nas klienci